Biznes

ZPP chwali rząd. "Zareagowali na bieżącą sytuację"

30 lipiec 2020

Pozytywnie odnosimy się do zaproponowanej przez rząd wysokości wynagrodzenia minimalnego na 2021 rok. Docenić należy fakt, że Rada Ministrów zareagowała na bieżące wydarzenia i zmieniła pierwotne założenie, zgodnie z którym pensja minimalna w przyszłym roku miała wynosić aż 3000 zł - pisze w stanowisku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

źródło: fot.shutterstock.com, www.pulshr.pl

  • Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2800 zł, a stawka godzinowa – 18,30 zł.
  • Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2 600 zł).
  • W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 rok.

- Pozytywnie odnosimy się do zaproponowanej przez rząd wysokości wynagrodzenia minimalnego na 2021 rok. Docenić należy fakt, że Rada Ministrów zareagowała na bieżące wydarzenia i zmieniła pierwotne założenie, zgodnie z którym pensja minimalna w przyszłym roku miała wynosić aż 3000 zł (...) Należy podkreślić, że w scenariuszu przewidującym ustanowienie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2800 zł, wskaźnik ten będzie odpowiadał ok. 53 proc. wynagrodzenia przeciętnego. Wydaje się, że jest to maksymalna z akceptowalnych relacji pensji minimalnej do średniej, dlatego apelujemy by nie wykraczać poza nią również w najbliższej przyszłości. - komentują rządową propozycję eksperci ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

ZPP od lat opowiada się przeciwko instytucji minimalnego wynagrodzenia jako takiej. Uważa, że odgórne regulowanie najniższych pensji powoduje negatywne konsekwencje dla najsłabszych uczestników rynku pracy, tj. pracowników nisko wykwalifikowanych i dopiero rozpoczynających karierę zawodową.

Ich zdaniem w ostatnich latach wzrost płacy minimalnej nabrał szybkiego tempa. W 2020 roku wzrost wyniósł ponad 15 proc. (z poziomu 2250 zł do 2600 zł), zaś sumarycznie w okresie od 2015 do 2020 roku pensja minimalna wzrosła o niespełna 50 proc..

  - Wzrost wskaźnika szedł w parze z dynamicznym rozwojem gospodarczym i towarzyszyła mu wciąż niedostateczna podaż pracy na rynku, stąd też ryzyka wynikające z potencjalnie zbyt wysokiego poziomu odgórnie ustalonej najniższej pensji, nie materializowały się w sposób widoczny, tj. nie mieliśmy do czynienia ani ze wzrostem bezrobocia, ani z istotnym problemem szarej strefy w zatrudnieniu - napisali w stanowisku....

czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: KDS

źródło: www.pulshr.pl