Biznes

Można składać wnioski o pożyczkę 5 tyś. dla mikrofirm

22 luty 2021

Pożyczka 5 tyś, zł dla mikrofirm to jeden z elementów tarczy antykryzysowej. Sprawdź, kto może ubiegać się o wsparcie? Jakie warunki należy spełnić? Jakie jest oprocentowanie pożyczki?

źródło: fot. infor.pl

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - kto może się ubiegać?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające status mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Mikroprzedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników.

Jakie jest oprocentowanie pożyczki?

Pożyczka jest udzielana w wysokości 5 tys. PLN, oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Czy pożyczka ulega umorzeniu?

Tak, pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Okres spłaty pożyczki: do 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę?

Wniosek o pożyczkę przedsiębiorca składa w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru. Wniosek można złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Wnioski przyjmowane są do 10 czerwca br....

źródło: www.infor.pl