Praca

Praca zdalna. Kiedy można wydać pracownikowi polecenie pracy z domu

23 luty 2021

Czy pracodawca może skierować do pracy w trybie home office pracownika, który w social media publikuje informacje o nieprzestrzeganiu obowiązujących obostrzeń (odwiedza restauracje i siłownie otwarte wbrew zakazom)?

źródło: Adobe Stock, www.rp.pl

Pracodawca ma możliwość wydania pracownikowi polecenia pracy zdalnej poza zakładem pracy, tj. w ramach tzw. home office na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wprowadzenie takiej regulacji przez ustawodawcę miało na celu zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dlatego też w sytuacji, w której pracodawca uzna, iż zachowanie pracownika może stanowić potencjalne zagrożenie COVID-19 dla pozostałych współpracowników może wydać pracownikowi polecenie pracy zdalnej.

Polecenie może być wydane w dowolnej formie, zarówno ustnie, jak i pisemnie. Dodatkowo polecenie wykonywania pracy zdalnej powinno zawierać informację, na jaki okres pracodawca poleca pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej....

czytaj więcej: www.rp.pl


autor: Marcin Goławski

źródło: www.rp.pl