Prawo

Jeszcze więcej zniżek dla dużej rodziny

12 czerwiec 2019

Dzisiaj z tradycyjnej Karty Dużej Rodziny korzysta ok. 2,58 mln osób – to prawie 3 razy więcej niż w 2015 r. Mobilna KDR, poszerzenie katalogu osób, którym Karta przysługuje, a także – dzięki wsparciu NGO – większa liczba partnerów i miejsc oferujących zniżki. – Chcemy dalej rozwijać KDR, ogłosiliśmy właśnie konkurs na pozyskanie partnera do obsługi Karty Dużej Rodziny – mówi minister Bożena Borys-Szopa.

źródło: www.gov.pl

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także na zakup żywności, ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

  – Chociaż Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od 2014 r., dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwinął ten ważny i coraz bardziej doceniany przez rodziny instrument polityki rodzinnej. W ten sposób doceniamy trud wychowania większej liczby dzieci, ale też ułatwiamy rodzinom wielodzietnym codzienne funkcjonowanie – mówi minister Bożena Borys-Szopa.

Z początkiem tego roku rozszerzona została dostępność KDR – dzisiaj przysługuje wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci. Z KDR na nowych zasadach korzysta już 244 tys. rodzin – to niemal co trzecia rodzina wielodzietna obecna w programie.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta dostępna jest również w formie aplikacji na urządzenia mobilne. To wygodne wyszukiwanie najbliższych punktów oferujących zniżki, łatwy dostęp do nowych ofert. Dzisiaj elektroniczną KDR posiada ponad 473 tys. osób.

Kartę Dużej Rodziny honoruje dzisiaj 5,5 tys. partnerów.  Oferują oni zniżki w ok. 23 tys. lokalizacji w całej Polsce. Wśród partnerów są zarówno duże ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy. Do naszego programu dołączyć może każda firma czy instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania.

Cztery lata temu liczba partnerów wynosiła 1,2 tys., czyli cztery i pół razy mniej niż obecnie. Tak duży wzrost liczby partnerów był możliwy dzięki przekazaniu pozyskiwania partnerów programu w drodze konkursu organizacji pozarządowej prowadzącej działalność na rzecz rodzin wielodzietnych. Obecnie zadanie to prowadzi Związek Dużych Rodzin Trzy Plus.

Jak mówi minister Bożena Borys-Szopa, twarde dane pokazują, że to dobry kierunek. – Dzięki wsparciu organizacji pozarządowej udało się nie tylko poszerzyć liczbę partnerów oferujących zniżki, ale także uzyskać zniżki w  branżach dotąd słabiej reprezentowanych w ofercie programu takich jak edukacja, odzież, spożywcza, czy mieszkanie (opłaty za gaz, prąd, wyposażenie). Udało się także rozszerzyć program na regiony, w których do tej pory szczególnie brakowało ofert KDR tj. woj. lubuskie, opolskie, podlaskie i zachodniopomorskie – mówi szefowa MRPiPS.

  – Ogłosiliśmy kolejny konkurs na pozyskanie partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny, do udziału w którym zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe prowadzące co najmniej od trzech 3 lat działalność na rzecz rodzin wielodzietnych i  posiadające jednostkę terenową w każdym województwie – informuje minister Bożena Borys-Szopa.

Szefowa resortu rodziny wyjaśnia, że priorytetem jest dotarcie z jeszcze szerszą ofertą zniżkową w ramach Karty do mieszkańców mniejszych miejscowości i gmin. Stąd zmiana w nowej umowie kryterium premiowania – zamiast na rzecz województw, tym razem na rzecz gmin do 10 tysięcy mieszkańców. Około 53 proc. tych gmin w Polsce nie posiada obecnie na swoim terenie żadnego partnera, u którego można skorzystać ze zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny. Z szacunków wynika, że w ten sposób Karta pojawi się w 850 nowych gminach, co przełoży się na wzrost liczby posiadaczy karty....

czytaj więcej: www.gov.plźródło: www.gov.pl