Prawo

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (DPS) w 2019 r. – planowane zmiany

17 czerwiec 2019

Więcej zwolnień z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (DPS) przewiduje projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który w czerwcu 2019 r. wpłynął do Sejmu. Planowane zmiany dotyczą osób, które ponoszą odpłatność za rodziców czy dziadków pomimo ich nagannego zachowania w przeszłości.

źródło: fot.Shutterstock, infor.pl

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Celem projektowanych zmian jest ograniczenie nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

Jedna z ważnych zmian dotyczy ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca w DPS. Rozszerzono katalog sytuacji, kiedy będzie można zwolnić z obowiązku ponoszenia takich opłat o przypadki związane z niewłaściwym wykonywaniem władzy rodzicielskiej. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy członkowie rodziny muszą uiszczać opłaty za osoby, które w przeszłości nie wywiązywały się ze swoich obowiązków, przykładowo nie płacąc alimentów.

Zwolnienia będą dotyczyły nie tylko dzieci, ale również wnuków i pozostałych zstępnych (np.prawnuków) osób przebywających w takich placówkach.

Fakultatywne (nieobowiązkowe) zwolnienie z opłaty

Po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego będzie można zwolnić osobę ponoszącą opłaty lub zobowiązaną do ich uiszczania na jej wniosek, jeżeli:

 

    - osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;

    - osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

Obligatoryjne (obowiązkowe) zwolnienie z opłaty

Osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w DPS zostanie zwolniona z tej opłaty na swój wniosek, jeżeli przedstawi:...

czytaj więcej: www.infor.pl


autor: Matela-Marszałek Wioleta

źródło: www.infor.pl


W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

×

Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

Wersja mobilna już wkrótce

Ciężko pracujemy nad wersją mobilną...

Tymczasem wypróbuj wersję na komputer.