Prawo

Zasiłek rodzinny: Jak wyliczyć kryterium dochodowe

15 lipiec 2020

Łącznie około miliona pozytywnych decyzji administracyjnych w sprawie przyznania zasiłków rodzinnych wydają każdego roku wszystkie gminy w Polsce. Tyle rodzin korzysta z tej formy wsparcia i to pomimo niezmienionego – od listopada 2016 r. – kryterium dochodowego wynoszącego 674 zł na osobę w rodzinie (w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym to 764 zł).

źródło: ShutterStock, gazetaprawna.pl

Wypłaty zasiłków są zadaniem zleconym gminom z zakresu administracji rządowej.

Okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada danego roku i trwa do końca października roku następnego. Przez cały czas do obliczenia kryterium dochodowego rodziny przyjmowany jest ten sam rok podatkowy: obecnie trwa okres zasiłkowy obejmujący przedział od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r. JST weryfikują dochody rodzin, opierając się na dochodach z 2018 r. Sytuacja materialna zmieniła się od tamtego czasu? Bardzo prawdopodobne.

Dlatego też w ustawie o świadczeniach rodzinnych funkcjonuje kategoria dochodów utraconych i uzyskanych, czyli zasada uwzględniania tej zmiany w dochodach rodzin i aktualizowanie jej w stosunku do ostatniego, przed rozpoczęciem okresu zasiłkowego, rozliczenia z urzędem skarbowym.

Samorządowcy psioczą, przeliczają i pytają....

czytaj więcej: www.gazetaprawna.pl


autor: Oliwia Małecka

źródło: www.gazetaprawna.pl