Praca

W przyszłym tygodniu ruszają rozmowy w sprawie płacy minimalnej

30 lipiec 2020

W przyszłą środę, 5 sierpnia 2020 roku ma spotkać się zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, by rozpocząć dyskusję na temat płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej na 2021 rok – ustalił serwis Prawo.pl. Wczoraj rząd zdecydował, że zaproponuje podwyżkę płacy minimalnej z obecnych 2600 zł do 2800 zł, a minimalnej stawki godzinowej – z obecnych 17 zł do 18,30 zł.

źródło: iStock , www.prawo.pl

Na przyszłą środę planujemy zebranie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego – powiedział nam dr hab. Jacek Męcina, prof. UW, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek RDS i przewodniczący tego zespołu.

Wczoraj po posiedzeniu Rady Ministrów, Centrum Informacyjne Rządu podało, że rząd zaaprobował propozycję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2 800 zł (obecnie – 2600 zł), a minimalna stawka godzinowa - 18,30 zł (w 2020 r. – 17 zł).

W miniony piątek Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, w opublikowanym na stronie internetowej związku oświadczeniu zapowiedział, że płaca minimalna w przyszłym roku powinna wynosić co najmniej 2800 zł. Zapewnił przy tym, że związek ma świadomość skomplikowanej sytuacji na rynku pracy, jednak – jak podkreślił Duda - płaca minimalna odgrywa istotną rolę w stymulowaniu gospodarki w walce z kryzysem.

Pole do negocjacji

Swoje stanowisko w sprawie przedstawiła też Konfederacja Lewiatan, według której przystępując do negocjacji wskaźników wzrostu minimalnego wynagrodzenia i płac w sferze budżetowej trzeba myśleć o rynku pracy i ochronie miejsc pracy, bo spowolnienie w IV kwartale 2020 r. i I kwartale 2021 r. będzie faktem, nawet bez  uderzenia drugiej fali pandemii COVID -19.

Pracodawcy z Konfederacji Lewiatan postulują utrzymanie wysokości płacy minimalnej w 2021 r. na poziomie roku 2020, tj. kwoty 2600 zł, oraz utrzymanie stawki godzinowej na niezmienionym poziomie 17 zł brutto. Deklarują jednak gotowość do rozmów z partnerami związkowymi i rządem. Ich zdaniem, kwestią negocjacji jest ewentualna weryfikacja wysokości płacy minimalnej, ale tylko o wskaźnik inflacji oraz 2/3 przewidywanego wzrostu PKB....

czytaj więcej: www.prawo.pl


autor: Grażyna J. Leśniak

źródło: www.prawo.pl