Praca

Raport Koalicji Bezpieczni w Pracy: aż 46 proc. pracowników padło ofiarą mobbingu

31 lipiec 2020

Rozbieżność między tym, jak mobbing jest definiowany prawnie, a tym, jak rozumieją go pracownicy, pokazuje potrzebę doprecyzowania definicji tego zjawiska - uważa Elżbieta Rogowska, wiceprezes ds. operacyjnych PW Krystian, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy. Jej zdaniem zaproponowane przez Forum Młodych PiS rozwiązanie to krok w dobrym kierunku.

źródło: fot. shutterstock, www.pulshr.pl

  • W Sejmie posłowie zajmują się zmianami w Kodeksie pracy, które mają niwelować nierówności płacowe. Ma być do wykonane za pomocą rozszerzenia definicji mobbingu.
  • To krok w dobrą stronę. Wysokość wynagrodzenia istotnie wpływa na naszą ocenę przydatności zawodowej - podkreśla Elżbieta Rogowska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.
  • W badaniu Koalicji Bezpieczni w Pracy respondenci najczęściej wskazywali, że mobbing jest nękaniem, stresem, presją, wymuszaniem, prześladowaniem.
Projekt, którego celem jest zlikwidowanie luki płacowej przygotowało Forum Młodych PiS. Jak mówił Michał Moskal z FM PiS, pod tym projektem jest już pierwszy podpis - Jarosława Kaczyńskiego.

Propozycja zakłada, że zmianie miałby ulec jeden z artykułów. Zaś do listy czynności, które uznaje się za mobbing doszłoby różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika. Przepis po zmianie miałby brzmieć: "Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu albo różnicowaniu wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników".

Mobbing dziś

Zgodnie z aktualną definicją zawartą w art. 943 § 2 Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

  - Alarmujące jest to, że w badaniu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019. Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy”, przeprowadzonym na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy, aż 46 proc. respondentów stwierdziło, że było ofiarami mobbingu - mówi Ewa Gawrysiak, sales and end user marketing manager w TenCate, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy. ...

czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: KDS

źródło: www.pulshr.pl