Kariera

Pandemia oczami pracowników. Kryzys na rynku pracy im niestraszny

16 wrzesień 2020

Mimo wciąż niepewnej sytuacji związanej z koronawirusem, Polacy z optymizmem patrzą w przyszłość. Pozytywnie oceniają też swą sytuację na rynku pracy, choć od pracodawców bardziej niż benefitów pozapłacowych oczekują możliwości rozwoju oraz stabilnego zatrudnienia, a także zdolności do radzenia sobie w kryzysie - zaznacza Lucyna Pleśniar, prezes People.

źródło: fot. shutterstock, www.pulshr.pl

  • O swe miejsce pracy obawia się obecnie zaledwie co ósma zatrudniona osoba (13 proc. ankietowanych), ale aż 69 proc. nie martwi się, że może stracić obecne stanowisko - wynika z badania przeprowadzonego przez People.
  • Najczęściej utraty aktualnego miejsca pracy boją się osoby między 18. a 25. rokiem życia. Podobnie jest wśród osób w wieku powyżej 51 lat - czytamy w raporcie.
  • Najczęściej o pracę niepokoją się osoby pracujące w obszarze produkcji, nieruchomościach i budownictwie oraz zakupach i logistyce. Najrzadziej zaś zatrudnieni w bankowości oraz w medycynie i farmacji - podaje People.

Koronawirus zakłócił codzienność, a co za tym idzie - także i życie zawodowe wielu Polaków. Agencja rekrutacyjna People sprawdziła nastroje polskich pracowników w związku z pandemią, ich obawy o obecne stanowisko, a także gotowość do zmiany pracy.

  - Z powodu pandemii i jej wpływu na stan gospodarki, eksperci branży HR przygotowani byli na znaczący wzrost bezrobocia. W Polsce mówiło się nawet o powrocie do dwucyfrowego poziomu - przypomina Lucyna Pleśniar, prezes People. - Jak na razie odsetek Polaków poszukujących pracy wzrósł nieznacznie i według najnowszych danych GUS w czerwcu 2020 roku wynosił 6,1 proc. W stosunku do maja 2020 roku powiększył się zaledwie o 0,1 proc.; mimo że wciąż jest to ponad milion bezrobotnych, a sytuacja może jeszcze ulec zmianie po ustaniu wsparcia finansowego dla pracodawców, dane te mogą napawać pewnym optymizmem - dodaje Lucyna Pleśniar.

Z danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2020 r. wyniosła 1 mln 29 tys. osób, co stanowi nieznaczny (o pół tysiąca osób) spadek względem lipca. Tendencję tę zanotowano w dziesięciu województwach.

  - Zdajemy sobie sprawę, że czas jest wciąż trudny, nie pożegnaliśmy pandemii, ale statystyki wskazują, że sytuacja na rynku pracy w Polsce się stabilizuje. nie notujemy masowych napływów osób bezrobotnych, a nastroje wśród firm uspokoiły się - mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg....

czytaj więcej: www.pulshr.pl


autor: AT

źródło: www.pulshr.pl