Biznes

Dofinansowania i pomoc dla firm dotkniętych Covid-19 dostępne w październiku 2020 r.

15 październik 2020

Przedsiębiorstwa dotknięte epidemią COVID-19 nadal mogą skorzystać z wielu świadczeń pomocowych oferowanych przez tarczę antykryzysową oraz wszelkiego rodzaju dotacji na bieżące funkcjonowanie firmy. Sprawdź, jakie formy pomocy będą dostępne dla przedsiębiorców w październiku.

źródło: shutterstock.com, www.pit.pl

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie napawa optymizmem. Wiele firm ciągle boryka się z problemami finansowymi wywołanymi COVID-19. Choć wiele form pomocy wprowadzonych w ramach rządowych Tarcz antykryzysowych przestała już funkcjonować, to są jeszcze dostępne świadczenia, o które wnioskować będą mogli przedsiębiorcy w październiku  2020 roku.

Tarcza 5.0. - nowe wsparcie dla branży turystycznej od 15 października

Od 15 października zaczną obowiązywać przepisy nowej, piątej już wersji Tarczy antykryzysowej. W przeciwieństwie do swoich poprzedników Tarcza 5.0 skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców z branży turystycznej. Dzięki niej już od 15 października firmy turystyczne będą mogły składać wnioski o  zwolnienie ze składek ZUS, czy wypłatę świadczenia postojowego. Nowością będzie dodatkowe świadczenie postojowe, z którego skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, u których przeważająca część prowadzonej działalności gospodarczej na dzień złożenia wniosku, była działalność związana z kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Więcej na temat świadczeń postojowych w ramach Tarczy 5.0 znajdziesz w artykule ,, Nowa tarcza 5.0: Świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe”.

Tarcza 5.0 przewiduje również zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 roku, które przysługiwać będzie m.in. agentom turystycznym, pilotom wycieczek, czy właścicielom hoteli. Więcej na ten temat w artykule ,, Zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy 5.0. Dla kogo i na jakich zasadach?”.

Świadczenie postojowe nie tylko dla branży turystycznej

Przedsiębiorcy spoza branży turystycznej, którzy jeszcze nie skorzystali ze świadczenia postojowego na podstawie wcześniej obowiącujących tarcz antykryzysowych nadal mogą ubiegać się o wypłatę tego świadczenia. W świetle obowiązujących przepisów wnioski o świadczenie postojowe mogą być składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Są jednak pewne wyjątki. Więcej na ten temat w artykule ,, ZUS przypomina o terminie składania wniosków o świadczenia postojowe”.

Mikropożyczka 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów firmy

Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie skorzystali z bezzwrotnej mikropożyczki w kwocie 5000 zł nadal mogą składać wnioski. Warto przypomnieć, że mikropożyczka skierowana jest do przedsiębiorców posiadających status mikroprzedsiębiorcy (jednoosobowa działalność gospodarcza lub firma zatrudniająca do 9 pracowników), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Co ważne! W świetle obowiązujących przepisów mikropożyczka jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca utrzyma prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia uzyskania pożyczki. Aby uzyskać mikropożyczkę niezbędne jest złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy za pośrednictwem strony praca.gov.pl.

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z PUP

Jednym z dofinansowań o które nadal można się ubiegać jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, realizowane przez państwowe urzędy pracy. Ta forma wsparcia skierowana jest dla mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców. Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę. Wnioski można składać w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie dostępne są tutaj....

czytaj więcej: www.pit.pl


autor: Iwona Maczalska

źródło: www.pit.pl