Prawo

Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek zakrywania nosa i ust na terenie zakładu pracy

20 listopad 2020

Pracodawca poinformował mailem, że wszyscy w biurze powinni nosić maseczki. Dziennie spędzam więc w maseczce 10 godzin, licząc dojazd do domu. Noszenie maseczki przez tyle godzin obniża mój komfort pracy. Dodatkowo otrzymaliśmy od pracodawcy tylko jedną maseczkę wielokrotnego użytku. Czy praktyki pracodawcy są zgodne z prawem?

źródło: Adobe Stock, www.rp.pl

Noszenie maseczek w zakładzie pracy, jako w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z § 18 rozporządzenia z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest obowiązkowe. Z nakazu zakrywania ust i nosa zwolniona jest osoba, która w zakładzie pracy, bez względu na formę zatrudnienia, wykonuje czynności zawodowe.

Wyłączenie nie obejmuje tych pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków podejmują bezpośrednią obsługę klientów – przy wykonywaniu tych czynności maseczkę należy założyć.

Rozporządzenie nie nakłada na pracodawców obowiązku zapewnienia pracownikom maseczek ochronnych. Pracodawca, zgodnie z §7 ust. 3 ww. rozporządzenia, ma obowiązek zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, a także 1,5 m. odległości pomiędzy stanowiskami pracy....

czytaj więcej: www.rp.pl


autor: Edyta Wróbel

źródło: www.rp.pl