Kariera

Największa średnia pensja w woj. mazowieckim. Najmniejsza w warmińsko-mazurskim

20 listopad 2020

Główny Urząd Statystyczny opublikował średnie wynagrodzenia w gospodarce krajowej w województwach. Najwyższa średnia jest w woj. mazowieckim i wynosi już prawie 6 tys. zł brutto miesięcznie. Na drugim biegunie woj. warmińsko-mazurskie ze średnim wynagrodzeniem wynoszącym około 4,1 tys. zł brutto. Mazowsze jest także regionem, w którym średnia zarobków wzrosła w ostatnich latach o najwyższą kwotę. W porównaniu z 2016 r. jest ona o niemal 1000 zł wyższa.

źródło: fot. UM Warszawa

Województwo mazowieckie oraz dolnośląskie - tylko w tych dwóch regionach średnia zarobków w gospodarce krajowej jest wyższa niż 5 tys. zł brutto miesięcznie. W tym pierwszym wynosi już ponad 5,9 tys. zł, a w drugim nieznacznie przekracza pułap 5 tys. zł. Blisko tej kwoty są już województwa: śląskie (4,9 tys. zł) oraz pomorskie i małopolskie (po około 4,8 tys. zł).

Na drugim biegunie jest województwo warmińsko-mazurskie ze średnią wynagrodzeń na poziomie 4,1 tys. zł. Niewiele lepiej jest w województwach podkarpackim i świętokrzyskim (po około 4,2 tys. zł).

Poniższa tabela pokazuje zmianę średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej w poszczególnych województwach od roku 2016 do 2019.

Średnie wynagrodzenia w województwach. Opracowanie własne na podst. danych GUS Średnie wynagrodzenia w województwach. Opracowanie własne na podst. danych GUS

Województwo mazowieckie jest także regionem, w którym średnia wynagrodzeń rośnie najszybciej. W porównaniu z 2016 rokiem jest ona wyższa o 994 zł brutto miesięcznie. O ponad 900 zł naw omawianym okresie wzrosło także średnie wynagrodzenie w woj. małopolskim (969 zł). O prawie 900 zł (dokładnie 899,53 zł) wzrosło średnie wynagrodzenie w woj. dolnośląskim.

Najwolniej wzrosło z kolei średnie wynagrodzenie w woj. warmińsko-mazurskim. Jest to jedyny region w Polsce, w którym średnia płac wzrosła o kwotę mniejszą niż 700 zł brutto miesięcznie i wyniosła 679 zł. Powoli rosną także wynagrodzenia w województwach podkarpackim (723 zł) oraz lubelskim (733 zł).

autor: Tomasz Klyta