Prawo

Koronawirus: praca zdalna z zagranicy - co z podatkami i składkami

20 listopad 2020

Część osób wysłanych na pracę zdalną nie świadczy pracy w kraju, w którym normalnie by ją wykonywały. Ma to znaczenie w kontekście m.in. obowiązków podatkowo-składkowych.

źródło: Adobe Stock, www.rp.pl

Pandemia COVID-19 niewątpliwie ma wpływ także na tryb pracy pracowników delegowanych przez polskich pracodawców zagranicę. Czasem dochodzi do sytuacji, gdy pracownik w ramach pracy zdalnej nie może świadczyć tej pracy w kraju, w którym normalnie by ją wykonywał. Może to wynikać z konkretnej sytuacji epidemicznej w danym państwie, jak i wprowadzanych na bieżąco ograniczeń w przemieszczaniu się.

Pojawią się też sytuacje, gdy pracownik zdalny decyduje o zmianie miejsca zamieszkania na zagraniczne np. ze względów ekonomicznych (niższe koszty utrzymania) lub w celach podróżniczych.

Takie zawirowania mogą generować wiele pytań odnośnie rezydencji podatkowej, dotychczas przyjętego schematu opodatkowywania dochodów pracowników, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, a nawet ryzyka powstania zagranicą stałego zakładu pracodawcy.

Kraj opodatkowania pensji....

czytaj więcej: www.rp.pl


autor: Dorian Jabłoński, Rafał Sidorowicz

źródło: www.rp.pl