Prawo

Podpis kwalifikowany: XAdES, PAdES i CAdES także w kadrach

14 styczeń 2021

Gdy ustawa zastrzega dla czynności formę pisemną pod rygorem nieważności, aby podpisać dokument zdalnie, trzeba użyć podpisu kwalifikowanego.

źródło: AdobeStock, www.rp.pl

Często mówi się, że dokument został podpisany elektronicznie albo wysłany elektronicznie, przyjmując, że to to samo. Tak nie jest. Znaczenie ma rodzaj użytego podpisu elektronicznego. Od tego zależą losy prawne podpisanego oświadczenia.

Zdalna parafka.

Dokument można podpisać zdalnie na trzy różne sposoby, w zależności od tego, jakiego podpisu elektronicznego użyjemy – zwykłego podpisu elektronicznego, zaawansowanego podpisu elektronicznego czy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dodatkowo, wyróżniamy jeszcze podpis zaufany, który jest integralną częścią profilu zaufanego. Podpis zaufany jest jednak szczególnym rodzajem podpisu, który co prawda zastępuje podpis własnoręczny, ale wyłącznie w kontaktach z podmiotami publicznymi (nie jest wykorzystywany w biznesie)....

czytaj więcej: www.rp.pl


autor: Nicole Gerwat

źródło: www.rp.pl