Niepełnosprawni

Korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej coraz bardziej niepewne

23 luty 2021

Niepełnosprawni i ich opiekunowie zasypują w ostatnim czasie administrację skarbową pytaniami o odliczenia od PIT w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Niejasności dotyczą przede wszystkim korzystania ze sprzętu. W rezultacie podatnicy nie wiedzą, które wydatki można odliczyć, a które nie. Problemy dodatkowo mnoży skarbówka, która w odstępie kilku dni wydaje… całkowicie sprzeczne interpretacje.

źródło: www.prawo.pl

Sezon rozliczeń PIT rozpoczęty. Podatnicy nie mają jednak pewności, jak stosować przepisy o uldze rehabilitacyjnej. Na wszelki wypadek pytają o to skarbówkę. Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości skorzystania z ulgi dla niepełnosprawnych w tym roku są wyjątkowe. Podatnicy coraz częściej powołują się na utrudniony dostęp do rehabilitacji w związku z epidemią COVID-19. W związku z tym wielu z nich decyduje się na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i innych urządzeń służących poprawie stanu zdrowia. Nie wiedzą, czy taki wydatek można odliczyć w ramach ulgi.

Ulga rehabilitacyjna jednym z bardziej popularnych odliczeń

Ulga rehabilitacyjna jest jednym z najważniejszych i najbardziej popularnych odliczeń od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, skierowaną do osób niepełnosprawnych i ich najbliższych. Skorzystanie z niej pozwala na zmniejszenie swoich dochodów opodatkowanych o wydatki na nabycie towarów i usług ułatwiających osobom o zwiększonych potrzebach codzienne życie.

  - Niestety, również w tak ważnym przypadku polski ustawodawca podatkowy nie ustrzegł się uchybień – przez nadmierną kazuistykę regulacji i niejasne przepisy podatnicy co roku borykają z wątpliwości co do możliwości odliczenia poszczególnych wydatków. Katalog wydatków rehabilitacyjnych zawarty w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT ma bowiem charakter zamknięty, wobec czego odliczeniu podlegają jedynie wyraźnie w nim wymienione wydatki. Potęguje to brak pewności prawa wśród najbardziej potrzebujących – podkreśla Bartosz Kubista, doradca podatkowy, adwokat, partner w kancelarii GLC.

Wydatki  na zakup sprzętu szczególnie problematyczne

Wydane w ostatnich kilku tygodniach interpretacje potwierdzają, że wiele problemów rodzi zwłaszcza kwestia odliczania od podstawy opodatkowania wydatków na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. W odniesieniu do tych wydatków kluczowy jest bowiem ich związek z poprawą jakości życia i odzyskiwania sprawności organizmu. Co więcej – sprzęt taki musi mieć indywidualne przeznaczenie.

Zdaniem Bartosza Kubisty, obie te przesłanki są bardzo nieprecyzyjne, co stanowi podstawę licznych odmów organów podatkowych co do możliwości zakwalifikowania zakupów niektórych sprzętów jako wydatków rehabilitacyjnych – zwłaszcza w odniesieniu do komputerów czy elektroniki. W orzecznictwie organów podatkowych trudno przy tym szukać wyraźnej i jednolitej linii interpretacyjnej.

Sprzęt musi być indywidualny

Najnowsze interpretacje indywidualne zdają się potwierdzać, że wydatkiem rehabilitacyjnym dla cukrzyka będzie zakup telefonu z funkcją NFC (bezdotykowej komunikacji radiowej) z zainstalowaną aplikacją służącą do monitorowania glikemii (interpretacja z 7 stycznia 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.900.2020.1.MM). W interpretacji tej organ odniósł się do problemu „indywidualności” nabywanego sprzętu wskazując, że określenie to oznacza, że ustawodawca zalicza do wydatków rehabilitacyjnych wyłącznie zakup sprzętów niezbędnych w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiających tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności i posiadających określone właściwości, pozostające w ścisłym związku z niepełnosprawnością.

W interpretacji z 12 lutego 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.784.2020.2.MM, dyrektor KIS uznał z kolei za prawidłowe stanowisko wnioskodawczyni, cierpiącej na bezdech senny oraz początkową śródmiąższową chorobę płuc, która dokonała zakupu popularnego ostatnio oczyszczacza powietrza z funkcją jonizacji. Przez cały 2020 r. podatniczka miała wstrzymaną rehabilitację oraz nie miała możliwości konsultacji z lekarzami specjalistami, co wpłynęło na pogorszenie jej stanu zdrowia. W związku z tym postanowiła zaopatrzyć się w urządzenie, które ułatwiło jej wykonywanie podstawowej czynności życiowej, jaką jest oddychanie.

W interpretacji z 22 grudnia 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.744.2020.1.MM, dyrektor KIS zgodził się natomiast, że od podstawy opodatkowania, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, mogą zostać odliczone wydatki na założenie instalacji fotowoltaicznej. Co ciekawe, wnioskodawca wraz z żoną próbowali wcześniej rozliczyć je w ramach ulgi termomodernizacyjnej, jednak zostało to zakwestionowane przez organ, ponieważ małżonkowie nie są właścicielami budynku. Jednocześnie oboje są osobami niepełnosprawnymi, a zainstalowane panele słoneczne zastąpiły wcześniej używany piec na pelet, którego eksploatacja była uciążliwa z uwagi na problemy z narządem ruchu....

czytaj więcej: www.prawo.pl


autor: Krzysztof Koślicki

źródło: www.prawo.pl