Niepełnosprawni

Od 1 kwietnia nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

07 kwiecień 2021

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy bądź którego dotknęła choroba zawodowa przysługują różnego rodzaju świadczenia. Ubezpieczony oprócz zasiłku chorobowego, czy świadczenia rehabilitacyjnego może skorzystać również jednorazowego odszkodowania. Kwoty odszkodowań uległy zmianie 1 kwietnia 2021 roku.

źródło: shutterstock, www.pit.pl

1 kwietnia 2021 roku zmianie ulgły kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej. Nowe wysokości kwot wprowadza obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP 2021 poz. 217). Nowe wskaźniki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

    otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
    wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji....

czytaj więcej: www.pit.pl


autor: Iwona Maczalska

źródło: www.pit.pl